Forventet virkning/Bivirkninger af frysebehandling

Forventet virkning af frysebehandlingen. (På basis af kunder vi har kontrolmålt i klinikken).
 
Alle resultater er individuelle. Målinger, billeder og udtalelser er baseret på den enkelte kundes erfaringer, og kan ikke garanteres.
 
De fleste (ca. 9 ud af 10) kan forvente en fedtreduktion af det behandlede område på ca. 20-25% ved første behandling. Nogle få personer får en bedre fedtreduktion, op til 40%, og endelig vil ca. 10% opleve en ringere eller ikke målbar effekt.
 
Det er vores erfaring i klinikken, at ældre kunder får mere ud af en frysning end de yngre kunder (18-25 år). Ligeledes ser det ud til, at kunder med "blødt fedt" får bedre resultater, end kunder med "hårdt fedt".
 
Virkningen kan hos nogle få personer anes efter ca. 2-3 uger, men det normale er, at det kan ses efter ca. 2 måneder, og det endelige resultat opnåes først efter godt 3 måneder. Hos nogle fortsætter virkningen (med udskillelse af døde fedtceller) flere måneder end 3.
 
Nogle er tilfreds med én behandling, mens andre ønsker den optimale effekt med op til tre behandlinger af det samme område. Der skal gå min. en måned mellem hver behandling af samme område, men vi anbefaler 2 til 3 måneder mellem hver behandling, da man først der kan konstatere effekten af den tidligere frysning.
 
Det store flertal af clinic carmes's kunder har ved første behandling af maveregionen oplevet en livvidde-reduktion på 2-4 cm, og ca. 10% har oplevet en livviddereduktion på mere end 4 cm og helt op til 8,5 cm. Enkelte oplever ingen eller ringere effekt. *
 
Ved behandling af lår, har ca. 90% oplevet en reduktion på 1-4 cm eller mere, og enkelte op til 6 cm efter én behandling. Enkelte oplever ingen eller ringere effekt.
 
Udover fedtreduktion har fedtfrysning i mange tilfælde en gavnlig virkning på cellulite (appelsinhud), hvor strukturen i huden/det øverste fedtlag får en mere ensartet overflade.
 
Der kan ikke forventes nævneværdig vægttab ved en behandling.
 
 
Bivirkninger.
 
Frysebehandling har meget få bivirkninger i forhold til f.eks. fedtsugning.
 
Der kan forekomme blå mærker som følge af "vakum-suget". Enkelte vil opleve en svien i huden efter at håndtaget fjernes, men det forsvinder efter nogle minutter. Meget få kan opleve at det gør ondt, er følelsesløs, eller at det svier i det behandlede område, i op til et par uger efter behandlingen. Alm. smertestillende tabletter vil hjælpe.
 
Der er i USA, i ekstremt få tilfælde (måske 1-2 ud af 10.000), forekommet en uforklarlig vækst af fedtceller i det behandlede omårde - det er ikke noget vi har oplevet.
 
 
 
 
Clinic Carmes | Mazantigade 3, 6000 Kolding